top of page

Ivana

Ivana prijea.jpg

Ivana dolazi prvenstveno zbog zatvaranja razmaka ( dijasteme na lijevoj strani ). Analizom je utvrđeno da je i most na desnoj strani potrebno promijeniti. Pacijentica ne želi dirati jedinice i zatvarati razmak među njima. Nakon detaljne analize izrađujemo cirkonske mostove na lijevoj i desnoj strani.

Ivana desno prije.jpg
Ivana lijevo prije.jpg
Ivana poslije lijevo.jpg
Ivana poslije desno.jpg
Ivana finalno.jpg
bottom of page